HOme
Over ons
Participatie
Woon-Zorg
Overig
Contact
Placeholder Picture

HELP MENSEN DIE HET NODIG HEBBEN VIA DE STICHTING CARE & MORE

De stichting is gericht op helpen

Stichting Care & More helpt mensen met een beperking, kansarmen, senioren zodat zij zich beter voelen, weerbaarder zijn of zichzelf beter kunnen redden.
Filosofie van de stichting is dat deze mensen steun verdienen om hun positie te verbeteren en zo positiever in het leven te staan.De stichting is in staat om meer individueel naar mensen te kijken en hulp op maat te leveren die reguliere zorg niet kan bieden.

Helpen door middel van projecten

Het helpen door de stichting gebeurt door middel van projecten. Die projecten richten zich op sport, cultuur, wonen, werken, of studeren. Daarbij is het ook mogelijk dat projecten worden gerealiseerd gericht op combinaties hiervan, bijvoorbeeld een woon-werken project voor werkeloze jongeren.

Uitvoering door samenwerking

De projecten worden uitgevoerd in samenwerking met particuliere organisaties zoals sportscholen, werkgevers en opleidingsinstituten.

Voorbeelden van projecten zijn

  1. Training zelfverdediging voor senioren.
  2. Training zelfverdediging voor gehandicapte jongeren.
  3. Training woon-werk-studie projecten voor mensen met een beperking.
  4. Begeleiding van ex-gedetineerden.

Hoe komt de stichting aan middelen?

De stichting is aangewezen op giften en subsidies. U kunt de stichting helpen door middel van een gift op rekening NL93INGB0006677766
ten name van Stichting Care & More te Den Haag.

Stichting Care & More

Bilderdijkstraat 10
2513CP Den Haag

T. 06-12922756
M. info@careandmore.eu
W. www.careandmore.eu